Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Eken: “YHT seferlerinin baş
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken bir basın açıklama yapa
Genç sanatçı yaşamına son
Salgın ve ekonomik krizin ortaya çıkardığı buhran, can almaya devam ediyor
Manavgat'tan acı haber: Yang
Son dakika: Manavgat'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yüks
İstifa ettiği iddia edilen Z
İstifa ettiği yönünde iddialarla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya S
Pfizer/BioNTech aşısına zam
Tüm dünyada üçüncü doz aşı tartışması devam ederken Pfizer/BioNTech v
OBEZÝTE VE EGZERSÝZ ÝLÝÞKÝSÝNDE ENDORFÝN ADRENALÝN VE ÇÝKOLATA

OBEZÝTE VE EGZERSÝZ ÝLÝÞKÝSÝNDE ENDORFÝN ADRENALÝN VE ÇÝKOLATA

  Bu yaz 06 KASIM 2019, Carsamba 15:52:32 eklenmitir.
Yazar : Çigdem KILIÇ


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Dünyanýn en büyük doktoru SPOR

Obezite gibi önemli bir toplum saðlýðý sorununun gündeme getirilmesi kamu yararýnadýr. Ancak, bu yararlý durum gerçek anlamda sonuçlara yol açmasý çok yönlü ve akýlcý bir yaklaþýmla olanaklýdýr..

Obezite günümüzün en baþta gelen saðlýk sorunlarýndan biridir. Obezitenin nedenleri sadece suni beslenme, fast-food yeme alýþkanlýðý olmamakla beraber teknolojik makinalarýn çokluðu nedeniyle hareketsiz bir yaþam biçimi de sayýlabilir. Ýnsanlar spor olgusundan uzaklaþmaktadýr. Kiþiler kendi fiziki yapýlarýný tanýmamaktalar. Kiþiler günümüzde sporu ya baþkalarý için güzel görünmek adýna yapmakta, ya da sosyal ortama ihtiyaç duyduklarýnda yönelmektedirler.

Öncelikle kiþilerin kendilerine deðer vermelerini öðretmeli anlatmalýyýz. Kiþiler kendilerinin farkýna vardýklarý zaman ruhlarý ve bedenleri  için sporun sayýsýz faydasýný da öðrendikleri an sporu hayatlarýnýn vazgeçilmezi yapacaklardýr. Spor sayesinde vücut da endorfin salgýsý salgýlanýr, kiþi mutlu olur, ve spor sayesinde kaslar çalýþýr, dolaþým, sindirim, kan, damar sistemi aktifleþir ve saðlýklý bir anatomiye sahip olunur. Spor saðlýk için yapýlmalý, kiþilerin saðlýðýný bozmamalý, kas deformasyonlarýna neden olacak þekilde yýpratýcý olmadan yapýlýyor olmalýdýr. Vücudunu tanýmadan çevreden gördükleri ve yanlýþ bilgilendirme sonucu spor yapan pek çok vakaa kalp krizi, ölüm riski taþýyacak kadar korkunç sonuçlarý beraberinde getirebilir. Nabzýný hesaplamadan, spor geçmiþini dikkate almadan, saðlýk sorunlarýný dikkate almadan yanlýþ bir hareket yapan kiþide kronik sakatlýklar, kas deformasyonlarý ve saðlýksýz sonuçlar görmek mümkündür. Obeziteye neden olan etkenler arasýnda genler, saðlýksýz beslenme, teknolojik aletler sonucu hareketsizliðe alýþma. Saðlýklý düþünebilmenin yolunun saðlýklý bir bedenden geçtiðini bilmeliyiz. Kiþiler aþýrý kilolu olduklarý zaman öncelikle giyecek kýyafet bulamadýklarýndan dolayý mutsuz olurlar. Aþýrý kilolu kiþiler rahat nefes alýp vermede sorun yaþadýklarý için kalp, dolaþým, sinir, sindirim tüm deðerleri alt üst olduðu için de mutsuz bireyler olurlar. Sporu hayatýmýzýn vazgeçilmezi yapmalýyýz. Sözün özü ülkelere egemen olmanýn yolu petrolden, uluslara egemen olmanýn yolu gýdadan geçer..


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Çigdem KILIÇ Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.