Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Eken: “YHT seferlerinin baş
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken bir basın açıklama yapa
Genç sanatçı yaşamına son
Salgın ve ekonomik krizin ortaya çıkardığı buhran, can almaya devam ediyor
Manavgat'tan acı haber: Yang
Son dakika: Manavgat'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yüks
İstifa ettiği iddia edilen Z
İstifa ettiği yönünde iddialarla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya S
Pfizer/BioNTech aşısına zam
Tüm dünyada üçüncü doz aşı tartışması devam ederken Pfizer/BioNTech v
SCÜ DAHÝL BAZI ÜNÝVERSÝTELERDE BÖLÜMLER BOÞ KALDI

SCÜ DAHÝL BAZI ÜNÝVERSÝTELERDE BÖLÜMLER BOÞ KALDI

  Bu haber 31 Agustos 2020, Pazartesi 04:09:58 eklenmitir.
SCÜ DAHÝL BAZI ÜNÝVERSÝTELERDE BÖLÜMLER BOÞ KALDI Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý sonucunda yapýlan tercihlerde tam 143 bölüme yerleþen kiþi sayýsý 5 ve altýnda kalýrken, 20 bölüm ise hiç tercih edilmedi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý’nýn ardýndan yapýlan tercihler sonucunda binlerve öðrenci üniversite hayatýna ilk adýmý atarken, bir o kadarý da yerleþemedi. Fakat sýnav süreci sonunda en dikkat çekici konu ise pek çok bölümün öðrenci sayýsýndaki azlýða raðmen varlýðýný sürdürmesi oldu. ‘Her ile bir üniversite’ sloganýyla pek çok ile ihtiyaç dýþý üniversitenin açýlmasý tercihlere etki etti.

BirGün’den Mustafa Kömüþ’ün haberine göre, boþ kalan bölümler arasýnda bilgisayar mühendisliði, elektrik elektronik mühendisliði ve mimarlýk da bulunuyor. Ýþte sadece 5 kiþinin yerleþtiði bölümler:

 • Atatürk Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • Batman Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Þeyh Edebali Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Uludað Üniversitesi Bilgisayar ve Teknolojileri Öðretmenliði
 • Çukurova Üniversitesi Kimya Mühendisliði
 • Erciyes Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • Gaziantep Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli (Ýngilizce)
 • Hakkâri Üniversitesi Ýktisat
 • Ýnönü Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliði
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliði
 • Kastamonu Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Alparslan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði
 • Siirt Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Þýrnak Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Adýyaman Üniversitesi Tekstil Mühendisliði
 • Kocatepe Üniversitesi Kimya Mühendisliði
 • Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Mühendisliði

4 kiþinin yerleþtiði bölümler þöyle:

 • Amasya Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði
 • Bitlis Eren Üniversitesi Turizm Ýþletmeciliði
 • Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði
 • Karatekin Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði
 • Fýrat Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • Giresun Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Gümüþhane Üniversitesi Ýktisat
 • Hakkari Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Karabük Üniversitesi Raylý Sistemler Mühendisliði
 • Konya Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði
 • Artuklu Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatý
 • Mersin Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Ondokuz Mayýs Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Uþak Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliði
 • Adýyaman Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Alparslan Üniversitesi Uluslararasý Ticaret ve Ýþletme

3 kiþinin yerleþtiði bölümler þunlar:

 • Kocatepe Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatý
 • Bartýn Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Bingöl Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Karatekin Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliði
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Öðretim ve Teknolojileri Öðretmenliði
 • Erzurum Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Fýrat Üniversitesi Biyomühendislik
 • Harran Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Iðdýr Üniversitesi Lojistik Yönetimi
 • Iðdýr Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði
 • Ahi Evran Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Dumlupýnar Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • Ömer Halisdemir Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Ordu Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Korkut Ata Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Þýrnak Üniversitesi Ýktisat
 • Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliði

2 kiþinin yerleþtiði bölümler þu þekilde:

 • Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði
 • Ardahan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði
 • Atatürk Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Balýkesir Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Binali Yýldýrým Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Erzurum Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliði
 • Hitit Üniversitesi Endüstri Mühendisliði
 • Isparta Uygulamalý Bilimler Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • Ýnönü Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • Ýskenderun Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði
 • Ýskenderun Teknik Üniversitesi Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði
 • Sütçü Ýmam Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Karamanoðlu Mehmet Bey Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Kastamonu Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Ahi Evran Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Turgut Özal Üniversitesi Biyomühendislik
 • Turgut Özal Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Munzur Üniversitesi Mimarlýk
 • Ömer Halisdemir Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Ordu Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Mühendisliði
 • Korkut Ata Üniversitesi Endüstri Mühendisliði
 • Selçuk Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Siirt Üniversitesi Mimarlýk
 • Uþak Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Uþak Üniversitesi Kimya Mühendisliði
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði
 • Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi Biyomühendislik

Yalnýzca 1 kiþinin yerleþtiði bölümler þunlar oldu:

 • Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Aksaray Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Çoruh Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Bayburt Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði
 • Erciyes Üniversitesi Ermeni Dili ve Kültürü
 • Binali Yýldýrým Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði
 • Fýrat Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Hakkari Üniversitesi Maliye
 • Kafkas Üniversitesi Biyomühendislik
 • Karamanoðlu Mehmet Bey Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Kýrýkkale Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • 7 Aralýk Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Munzur Üniversitesi Uluslararasý Ticaret ve Ýþletme
 • Korkut Ata Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Cumhuriyet Üniversitesi Harita Mühendisliði
 • Þýrnak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði
 • Tokat Gaziosmanpaþa Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Uþak Üniversitesi Nanoteknoloji Mühendisliði
 • Yalova Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendislið

20 bölümü kimse tercih etmedi

 

 

 

 

 • Kocatepe Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði
 • Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði
 • Ankara Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Bartýn Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði
 • Çankýrý Üniversitesi Kimya Mühendisliði
 • Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði
 • Düzce Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliði
 • Harran Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Kafkas Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Karabük Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði (Ýkinci Öðretim)
 • 7 Aralýk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði
 • Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði
 • Munzur Üniversitesi Makine Mühendisliði
 • Nevþehir Hacýbektaþ Veli Üniversitesi Gýda Mühendisliði
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliði


ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Halil
Az kaldý.
9 Ay sonra Yekta Saraç görevden alýndýðýnda bunlar n'apacak ? Temmuz 2021 i bekleyin...
Bekir
Sivas'a yazýk
Bir sosyal deney yapýlsa ve yol kenarýnda mendil satan bir amcaya 100 kiþiden 78 i ; 'Sen burada istenmiyorsun, Sen sevilmiyorsun' dese , inanýn o adamcaðýz onur ve gurur meselesi yapar , býrakýn mendil satma iþini o gece Sivas'ý dahi terkeder. Bütün insanlarýmýzdan bu tepkiyi bekliyoruz...( Mendilci amcadaki onur ve gurura sahiplerse tabiyki).
Fehmi Ersöz
Demek ki bunlar doðru
Bu kadar yazýlýp çizilene Üniversite yönetiminden bir Allah'ýn kulu ne cevap ne de yalanlama yazamýyorsa korkarým bu korkunç ötesi ifadeler ne yazýk ki doðrudur. Halen kampüste , þehirde yüzleri kýzarmadan gezebiliyorlarsa HELAL OLSUN! HELAL OLSUN ! HELAL OLSUN!
Hakan Yenice
Çözüm çok basit
Anlaþýlan Üniversite yönetiminden herkes dertli; çözüm bulalým diyen akýllý yok þehirde. 1- Elbistan -Sivas baðlantýsý hava, deniz, karayolu, telsiz,internet, cep telefonu ne kadar að varsa kesilecek, araya Berlin duvarý örülecek. 2- Cenk bey'in yazýsý Sivas meydaný, Üniversite giriþi, tüm bilbordlara asýlacak, Vali, belediye baþkaný, siyasetçilerimize yollanacak. 3- Siyasetçilerimiz Sivas halkýndan özür dileyip istifalarýný sunacak. 4- Savcýlýk bu Cenk bey'in anlattýklarý üzerine kamu soruþturmasý baþlatacak. 5- YÖK pýlýyý pýrtýyý toplayýp; Yekta Saraç harici her kim varsa çaycýsýna kadar 8-10 otobüs dolusu binip Sivas'a karargah kurup 2016 sonrasý toplu iðneden tutun , personel alýmý, akraba, (özellikle her bölüme atanan silahþör arkadaþlarý ) araþtýrmaya baþlayacak. 6-Bunlarýn ana amaçlarý, neye hizmet ettikleri ortaya çýkýnca yeni yönetim kurulacak. 7-YÖK derhal Pamukkale Üniversitesi Rektöründen özür dileyip görevine iade edecek. (Þu Sivas örneði varken size büyük haksýzlýk yapmýþýz diye) 8- Diyanet iþleri baþkanlýðý Sivas'ta son 4 yýldýr bunlar yüzünden dinden soðuyan; ateistliðe doðru giden ,artýk dinine küfretmeye baþlayan çok büyük bir topluluk oluþtuðu için, çok iyi hatipler, çok iyi hafýzlar, çok iyi hocalarýný acilen Sivas iline kanalize ederek Sivas'ýn daha fazla dinden çýkmasýný engellemek için çalýþma baþlacak. Yosa Sivas Ateist ili olacak Allah göstermesin. 9- Yönetimdeki herkes Görevi kötüye kullanma, hakaret, iftira suçlarýndan yargýlanýp; alacaklarý cezalar tüm kamuoyu ile paylaþýlacak. 10-Cezalarý biten yöneticiler Sivas ilinde bir daha hiçbir görevde bulundurulmayacak. ( Rektör bey daha önceki iþi olan Samanyolu TV de yayýn yapma ve Yaðmur dergisinde köþe yazýsý yazma görevlerini sürdürür muhtemelen). Tüm Sivas'ýmýzýn þimdiden gözü hayýrlý uðurlu olsun; Gelecek 4 Eylül'ü barýþ huzur ve akademik ortamlarda kutlamak dileðiyle...
Fikret Kale
Gurup Eþleþmeleri
Bence A grubunda Firavun, Ebrehe, Karun ile eþleþip; B grubundan Nemrut, Ebu Leheb ,As Bin Vail ve Ukbe bin Ebi Muayt galipleri ile çapraz eþleþmeye girerler. Kesinlikle grup lideri olurlar ... Þeytanla Final oynarlar...
Nail Ersöz
Ne yazýk ki...
Yazýlanlar eksik bile bence. Sivas sahipsiz olduðu için Elbistan da el atar; Tokat Erba lý da el atar. Daha dün Dört Eylül'ü andýk. Atatürk'ün 1918 de Adana'dan Ýstanbul' a gelip Kartal istimbotuyla Galata'ya geçerken elli parçalý düþman gemilerinin arasýndan 'Çanakkale destanýný boþuna mý yazdýk' der ve aðlamakta olan yaveri Cevad Abbas' a ' Hiç üzülme , Geldikleri gibi giderler ! ' der. Ve geldikleri gibi giderler günün birinde kalleþ , onursuz, erdemsiz, kahpe düþman askerleri. Bu Ateþin yandýðý yer olan Þerefli ve Þanlý Sivas'ý mýz da birgün elbette kendine gelecektir. Manda ve boyunduruða karþý çýkacaktýr. Haksýzlýða uðrayan , dik duran , onur ve þeref sahibi kýymetli akademisyenlerinin yanýnda olduðunu gösterecektir. Belki de çok yakýnda !
Adem Coþkun
Hepsi Doðru
Cenk arkadaþýmýzýn aðzýna, yüreðine, kalemine saðlýk. Ancak bu kadar anlatýlabilirdi Üniversitemizin acýnasý hali ve siyasetçilerimizin vurdumduymazlýðý. Yazýlanlarýn eksiði var; fazlasý yok. Emin olabilirsiniz.ÝLAHÝYATÇI zihniyetin meyveleri. Geldiklerinde o kadar sevinmiþtik ki; ancak altý ay içinde amaçlarý, neye hizmet ettikleri açýða çýktý, sonra da önü alýnamaz bir hal aldý, Tüm Sivas bir oldu, Elbistan engelini aþamadýlar ne yazýk ki, bunu herkes çok iyi biliyor, herkes farkýnda; Ancak kral çýplak diyen yok. Halen ziyaretine gidip resim çektirenlerin % 78 i deðil; % 98 i mutsuz aslýnda, ellerinden birþey gelmiyor. Bu ilahýyatçý arkadaþlar kul hakkýný hiç okumamýþlar, Kuran da emir kipi olarak bahsedilen Adaleti uygula ! Liyakate Uy! emir kiplerinden bi haberler. Ýþin daha vahim tarafý 'Dediðimize uymayan Þirke giriyor' diye absürtçe beyanlar vermeleri. Allah hepimizi korusun þerlerinden, Tez zamanda buralardan ýrak eylesin. Muhtemelen amaçlarýnýn Ebu leheb, Firavun , Nemrut a öte dünyada rakip olmak diye düþünenlerin sayýsý kampüs içerisinde bayaðý bir artmýþ durumda... Haberleri olsun...
Orhan
Hep ayní
Demek deðiþen birþey yok ülkede , þeyh Fatih Nurullah 12 yaþ çocuklarýný ; ilahiyatçý hoca tayfasý da akademisyenleri ... Tam Sivas'a yakýþan ! Bir tablo... Elbistan'a teþekkür ederiz Tüm Sivas adýna!
Nebahat
içim ürperdi
korkunç orta çað engizisyonu gibi... Peki bunun üzerine giden aklý baþýnda bir Sivas'lý yok mu koskoca ilde ?
Cenk Eraslan
Cumhuriyet Üniversitemizin 2016 Sonrasý
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ FARKI Cumhuriyet Üniversitemizin 2016 yýlý sonrasýný masaya yatýrdýðýmýzda ülkemizin diðer üniversitelerinden birtakým farklýlýklar içerisinde olduðunun farkýna vardýk. Bazý dergilerde yer alan ‘aradaki yedi farký bulunuz’ ibareleri gibi ; Cumhuriyet Üniversitesi ile diðer üniversitelerimiz arasýndaki farklarý objektif gözle sýralýyoruz; bazýsý avantaj bazýlarý da dezavantaj gibi gözüken ayrýntýlar …. • Normal üniversitelerde bazen eþ,dost ,akraba alýmlarý yapýlýr; Bizde sürekli yenge, bacanak, eniþte, kayýnpederin yeðeni, kuzeninin eltisi gibi alýmlar yapýlýr… • Normal üniversiteler bu alýmlarý yayýn, dil, liyakatte üstünlük gibi kavramlarla açýklamaya çalýþýrken; Bizde ‘yakýnýmýz diye aç mý kalsýn !’ diye kliþelerle açýklanýr. • Normal üniversiteler torpilli alýmlarda ilk üç dört ya da en fazla beþinciden yaparken; Bizde 24 kiþinin girdiði alýmda 24. Sýradaki alýnýr. • Normal üniversite rektörleri üniversitelerinin yayýn sýralamasý, uluslarasý index gibi sayýlarý ile öðünürken; Bizde çim sazanlarý, solucan gübre üretimi, kampüs içindeki otobüs duraklarý, aydýnlatmalar , kaldýrým taþlarýnýn yenilenmesi gibi unsurlarla öðünürler. • Normal üniversite rektörleri 4 yýllýk yönetimleri boyunca halk, bölgesel idareciler, akademisyenler, öðrencilerle iyi iliþkiler kurarak bir sonraki dönemleri için de alt yapý kurarlar; Bizde 4 yýl boyunca idareciler, halk, öðrenci ve özellikle de akademik camia ile sürtüþme halinde bulunan yöneticiler rektörlük seçimine on gün kala bir takým kiþi ve kurumlar ile görüþerek alt yapý kurarlar, 224 kilometre uzaktaki Elbistan’dan destek alarak baþarýlý da olurlar. • Normal üniversiteler yeni aldýðý akademisyenlere , çok iyi çalýþmalarý, kendilerini o bölüme sevdirmeleri, her türlü çalýþmada kýdemlilerinin yanýnda olmasý gerektiði yönünde öðüt verirlerken; Bizde ‘ Sen artýk o bölümün aðasýsýn ,paþasýsýn , oradaki bizi temsil eden yegane kiþisin ‘ denilerek o bölümün bir numaralý þahsiyeti ilan edilirler. Bölümde isterse 3 prof; 3 doç. Olsa bile o gün baþlayan dr. Öðretim üyesi o bölümün bir numarasý olur Yönetimi orada O temsil eder. Bu nedenle tüm bölümlerde karmaþa huzursuzluk mutsuzluk ve iç çekiþmeler mevcuttur. • Normal üniversiteler akademisyenine soruþturma açmakta elli kez düþünür; en son çare soruþturma açar ve bundan büyük rahatsýzlýk duyarlar; Bizde soruþturma açmak büyük bir gurur , onur ve mutluluk kaynaðý olarak görülür. Türkiye soruþturmalar sýralamasýnda ilk sýrayý zorlamaya çalýþmaktayýz.(Diðer Üniversiteleri geçtiðimiz tek nokta soruþturma sayýlarýmýz). • Normal üniversiteler yayýn sýralamasýnda ilk yirmi de olmayý hedeflerken ( Bingöl 6. Sýrada; Adýyaman 9. Sýrada; Daha dün açýlan Yozgat Bozok üniveristesi 21. Sýrada ); Bizde ilk 100 içinde bulunmak büyük baþarý sayýlýr. (87. Sýradayýz). • Normal üniversitelerde bölüm içinde Prof. -Doç.- Dr. Öðretim üyesi sýralamasý öngörülürken; Bizde bu sýra; bölüme en son giren -üst yönetime en yakýn olan- birinin tanýdýðý ve diðerleri þeklinde sýralanýr. • Normal üniversitelerde iþler olaðan sýrasýnda yürüdüðü için Rektörlük hukuk büroya çok iþ düþmez; Bizim üniversitenin neredeyse tüm yükü hukuk büronun sýrtýndadýr. Yukarýda anlatýlan birçok hukuksuz iþ yüzünden çoðu akademisyenin açtýðý davalar nedeniyle hukuk büronun vefakar avukatlarý hayatlarýnýn en zor dönemlerini yaþamaktadýrlar. Ne yazýk ki Üniversiteye açýlan davalarýn % 98 ini üniversite yönetimi kaybetmektedir. • Normal üniversitelerde üniversitenin kaybettiði davalar vakit geçirilmeden yönetim tarafýndan uygulanýr, devlet ve þahsýn uðradýðý zarar bir an önce sonlandýrýlýr. Bizde üniversite kaybedilen davalar önce itiraza yollanýr; sonra yürütmeyi durdurma 30 gün içinde uygulanmaz, þahsý korkutmaya yönelik ‘gözüyün üstünde kaþýn var’ soruþturmasý açýlýr, Bu soruþturma çok amatörce açýldýðý için ya usul yönünden , ya zaman aþýmý yönünden yanlýþlýklarla dolu olduðundan bir þey çýkmaz , sonra daha deðiþik yýldýrma politikalarý derken þahsýn uðradýðý zarar faiziyle birlikte birkaç kat artarak devlete ödetilir. (Tüyü bitmemiþ yetim hakký ). • Normal üniversiteler hoca transferleri ile öðünür ve reklamlarýný yaparlar; Bizde gönderilen ve þehri terketmeye zorlanan hocalar ayrýldýklarýnda reklamlarý yapýlýp; büyük bir övünç kaynaðý olarak gösterilir. • Normal üniversitelerin vitrini olan Týp Fakülteleri Hastaneleri Öðretim üyesi fazlalýðý, yan dal olanaklarý , þehir dýþýna hasta yollamamalarý ile gündeme gelirken; Bizde Üniversite hastanemizin çoðu bölümünde öðretim Üyesi olmamasý, Yan dal olayýnýn hiçbir bölümde bulunmamasý; Özellikle Çocuk hastalarýmýzýn Kayseri’ye; Eriþkin hastalarýmýzýn da Malatya’ya gitmesi , gurur kaynaðýmýz ! olmaktadýr. • Normal üniversitelerde rektör beyden randevu istenince en geç bir hafta içinde görüþür ve maruzatýnýzý iletebilirsiniz, Bizde Vali beye , belediye baþkanýna , milletvekillerine en fazla 4-5 gün içinde ulaþýp görüþebildiðiniz halde ; Rektör bey’e 3-3,5 yýl ulaþamazsýnýz, sekreterini dokuzuncu kez aradýktan ve 3,5 yýl içinde randevu alamadýðýnýz için sonra vazgeçersiniz zaten. • Normal üniversitelerde Rektör þehrin ortak adayýdýr ; % 80 in üzerinde herkesin hemfikir olduðu kiþidir, rektör yardýmcýlarý da yine yüksek oranda sevilen herkesi kucaklayan þahýslardan oluþur. Bizde % 78 in istemediði þahýs rektör; % 86 nýn istemediði þahýslar rektör yardýmcýsý olur. • Normal üniversitelerde yeni bölümler, fakülteler, bilimsel projeler ve özel laboratuvarlar açýldýðýnda kamuoyu ile paylaþýlýr , açýlýþ törenleri yapýlýr, tüm bilim camiasýna duyurulur Bizde daha önce var olan ve nakil de yapýlmýþ olan Organ Nakli Ünitesi rektör tarafýndan önce kapatýlýr. Ortalýk biraz soðuduktan sonra iki metre kurdela ve bir makas bulunarak , basýn yayýnýn önünde ‘Organ Nakli Ünitesi Açtýk’ ‘ Þehrimize Hayýrlý Uðurlu Olsun’ denilerek þaþaalý bir açýlýþ yapýlýr, büyük alkýþ tufaný kopar. Yerel gazete ve tv lerde yayýnlanýr, mutlu olunur. • Normal Üniversitelerde yeni rektör seçildiðinde ilk iþi baþarýlý insanlarla bir araya gelip O’nlarla yeniden çalýþmak istediðini söylemek; baþarýsýz ve eleþtirilen arkadaþlarý ile helalleþip yollarý ayýrmak olur. Bizde baþarýsý, en çok eleþtirilenleri dakika bir gol bir yanýna alýp; Þehrin medarý iftiharý, ülke genelinde Sivas’ýn sesi olan baþarýlý Týp Bilim insanýný daha da iki yýl resmi görev süresi olmasýna raðmen ekarte etmeye çalýþmasý bir anda gündeme oturur. • Normal üniversitelerin bir misyon, vizyon ve 4 yýllýk planlamalarý vardýr, Bizde henüz misyon, vizyon, planlama anlaþýlamamýþ olup; Belediye Fen Ýþleri mükemmel þekilde yürümektedir. • Normal üniversitelerde çýkar çatýþmalarý vardýr, kendinden olmayanla uðraþma, karþý fikirlileri ötekileþtirme gibi, Bizde dünyada eþi benzeri görülmeyen bir durum sözkonusu; þöyle ki ; tamamen kendi fikirleri ile ayný, siyasi görüþü tamamen ayný, yaþam tarzý tamamen benzer ; belki totalde % 99,9 birebir ayný olduklarý þahýslarla uðraþma, onlarý ortamdam eradike etme, özellikle psikolojik baský ile yýldýrma politikalarýnýn mevcut olduðu görülmektedir. Bu da nasýl bir düþünce tarzýna sahip olduklarýný, nasýl bir projeye hizmet ettiklerini kamuoyunda fazlasýyla meþgul etmekte ve düþündürmektedir. • Normal üniversitelerde akademik kimliði yüksek , yayýný çok, atýf sayýsý – h indeksi fazla þahýslar rektörlerin gözbebeði olmuþlardýr ve projeleri, Tübitak düzeyinde olsun; üniversitelerinin bilimsel araþtýrma projelerinde olsun ödenek ayrýlmasý konusunda kolaylýklar tanýnmýþtýr. Bizde bu ödenek ve kolaylýklar rektörün önünde secde edenler, daha sonra rektörün önünde rükuya eðilenler, sonra rektöre her konuda biad edip bölümlerde propagandasýný yapanlar … sýrasýnca gitmektedir. • Normal üniversitelerde akademisyenlerin kendi uzmanlýk alanlarýnda bilimsel faaliyet göstermeleri teþvik edilirken; Bizde Ziraat Fakültesi Bitki Koruma mezunu, Yüksek lisansýný Turunçgillerde yaprak karýþýklýðý üzerine yapmýþ; Doktorasý Mýsýr ve Buðday taneleri olan bir öðretim üyesini Üniversitenin Nanoteknoloji Mühendisliði bölümüne ( Evet yanlýþ duymadýnýz-Nanoteknoloji Mühendisliði) profesör kadrosunda atanmasý; bu iþlerin rayýndan ne kadar çýktýðýnýn bir göstergesidir. • Normal üniversiteler Allah’tan korkma, kuldan utanma, kanun karþýsýnda haksýz kalmaktan korunma gibi hasletlerle hareket ederken, Bizde bu üç ögeden hiçbiri bulunmamaktadýr, yeter ki kendi adamýmýz bir yerlerde olsun, orada söz sahibi O olsun bilinci hakimdir. Gerekirse bölümün çaycýsý o bölümün amiri olabilir bir anda, hiçbir güç, kanun, nizam bunun önüne geçemez. Mahkeme, kaos, þikayetler, basýn yayýna verme, savcýlýða suç duyurularý …sürer de sürer… • Normal üniversite yöneticileri yapacaklarý haksýz bir uygulamanýn aradan çok yýllar bile geçse baþlarýna, görevi kötüye kullanma, iftira, hakaret vb. davalarýn açýlabileceðini düþünerek buna uygun davranýr ve kanuna uyarlar, Bizde ‘Pamukkale Üniversitesi rektörü’ örneði olduðu halde ‘bana bir þey olmaz’ düþüncesi ile her türlü haksýzlýðý yapmaktan geri kalmazlar. Bir torpilli elemaný baþtacý yapacaðýz diye bütün kariyerlerini, saygýnlýk- onur-erdem gibi deðerlerini bir kenara itmekten çekinmezler. Bunlarý halkýn duymasý, siyasilerin bilmesi, bürokratlarýn haberdar olmasý çok deðil; hiç umurlarýnda olmaz. Yeter ki Elbistan desteði yaþasýn, var olsun! • Normal üniversiteler bu anlatýlan durumlardan ötürü Çaðdaþ, Bilimsel , Ýleriyi gören , Geliþime açýk Büyük üniversite formatýnda ilerlerken; Bizim üniversitemiz liyakatsiz, adaletsiz, ufak hesaplar peþinde koþan çýkarcý zihniyetler yüzünden ne yazýk ki 87. Sýraya kadar gerilemiþtir. Bu anlayýþýn devamý halinde 87. Sýradan da aþaðýlara gidecek gibi görünmekteyiz. ' Bu yazýyý Tüm siyasetçilerimizin; tüm akademistenlerimizn, tüm halkýmýzýn okumasý dileðiyle'. ( Belki bazý þeyler gün yüzüne çýkar )... Büyük Üniversite olmamýz Dileðiyle...


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.