Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Eken: “YHT seferlerinin baş
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken bir basın açıklama yapa
Genç sanatçı yaşamına son
Salgın ve ekonomik krizin ortaya çıkardığı buhran, can almaya devam ediyor
Manavgat'tan acı haber: Yang
Son dakika: Manavgat'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yüks
İstifa ettiği iddia edilen Z
İstifa ettiği yönünde iddialarla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya S
Pfizer/BioNTech aşısına zam
Tüm dünyada üçüncü doz aşı tartışması devam ederken Pfizer/BioNTech v
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNDE TAÞLAR YERÝNE OTURUYOR!

SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNDE TAÞLAR YERÝNE OTURUYOR!

  Bu haber 05 Ekim 2020, Pazartesi 03:50:18 eklenmitir.
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNDE TAÞLAR YERÝNE OTURUYOR! Geçtiðimiz günlerde Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüðü'ndeki görevinden istifa eden Prof. Dr. Hilmi Ataseven tekrar kadrosunun bulunduðu Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Týptan sorumlu Rektör yardýmcýlýðý görevine getirildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Prof. Dr. Hilmi Ataseven’nýn týptan sorumlu rektör yardýmcýlýðýna atanmasýndan sonra geçmiþ dönem bu görevde bulunan Prof.Dr. Ahmet Alim’in ise Týp Fakültesi mezunu olmayýþý ve þimdilik eski Týp Fakültesi dekanlýðý görevinde bulunan YÖK’e ve adli mercilere hak arayýþýnda bulunduðu bilinen Prof.Dr. Ýlhan Çetin’in durumunun belirsizliðinin devam etmesi nedeniyle atama yapýlamýyor.

Diðer taraftan Genel Sekreter yardýmcýlýðý görevine ise þuanda kadrosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öðretim elemaný olarak bulunan ve Sivas Belediyesinde eski Kurumlar Arasý Geçici Görevlendirme Yönetmeliðine göre çalýþan ve bu Yönetmeliðin 29 Þubat 2020 tarihinde deðiþiklik yapýlmasýna dair yönetmelik Resmi gazetesinin yayýmlanmasýyla ne hikmet ise üniversiteye bir türlü geri dönmeyen, çaðrýlmayan ve YÖK mevzuatýna uygun veya hangi baþka yönetmeliðe, maddeye göre görevlendirilmeye devam etmesine bir anlam verilemeyen Sivas Belediyesinde hukuksuz olarak Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaya devam ettiði ifade edilen Emrah Davut Irmak ise yaþ haddinden emekliliðine kýsa bir süresi bulunan Sami Bozpolat’ýn yerine üniversiteye Genel Sekreter Yardýmcýsý olacaðý, sessiz sedasýz geriye dönmesi ve sonrasýnda makamsýz kalmamasý, her türlü yaptýrýma devam edebilmesi için böyle bir kýlýf hazýrlandýðý edinilen duyumlar arasýnda.

Gazetemiz kadrolarý tarafýndan Emrah Davut Irmak’a bu konun doðruluðu sorulduðunda Irmak’ýn sessiz kalarak konuyu doðruladýðý anlaþýlmýþtýr.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Filmi silgin
Garibanýn ekmegiyle ugraþmayýn
Ýbb halk ekmek 250 gramlýk ekmek 1.25 Tl Ankara halk ekmek 250 gramlýk ekmek 1.25 Tl. Sivas halk ekmek 200 gram lýk ekmek 1.35 Tl. Yani istanbul ve Ankara ya gore 1 Tl olmasý gereken ekmek 1.35 Tl Gramaj daha dusuk fiyat daha pahalý ( % 35 daha pahalý)
...
...
Saz ellerinde istedikleri gibi çalýyorlar.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.