Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Saadet Partisi’nden Squid Ga
Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz
Cumhur İttifakı 'asgari ücr
Cumhur İttifakı, kötü giden ekonomik göstergeler nedeniyle geçim sıkınt
Türkiye’nin gri listeye al
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, FATF raporunda Türkiye'nin 'gri liste'ye al
Gri liste kararı doları uçu
FATF'ın Türkiye'yi kara para aklamayla ve terörle mücadeleyle mücadelede ye
Ayhan, Şeker Pancarı ve Mor
Sivas Valisi Salih Ayhan, içerdiği şeker oranı, kalitesi ve ekim alanı ile
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTE SÝVAS TABÝP ODASI BAÞKANI SEDAT ÖZBAY ÝÇÝN ÝLAN MI VERDÝ?

CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTE SÝVAS TABÝP ODASI BAÞKANI SEDAT ÖZBAY ÝÇÝN ÝLAN MI VERDÝ?

  Bu haber 03 ARALIK 2020, Persembe 02:53:36 eklenmitir.
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTE SÝVAS TABÝP ODASI BAÞKANI SEDAT ÖZBAY ÝÇÝN ÝLAN MI VERDÝ? Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Resmi Gazetesinin bugün ki sayýsýnda yayýnlanan ilan ile 33 Öðretim Üyesi alýmý yapýlacaðý duyuruldu. Bu ilanda Týp Fakültesine ise 12 alanda alým yapýlacaðý duyuruldu. Bu 33 kiþiye açýlan ilanda bazý dikkat çeken durumlarýn varlýðý gözden kaçmaz iken, en çok dikkat ve merak edilen, gözden kaçmayan Týp Fakültesi Acil Týp bölümüne açýlan ilandýr.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Resmi Gazetesinin bugün ki sayýsýnda yayýnlanan ilan ile 33 Öðretim Üyesi alýmý yapýlacaðý duyuruldu. Bu ilanda Týp Fakültesine ise 12 alanda alým yapýlacaðý duyuruldu. Bu  33 kiþiye  açýlan ilanda bazý dikkat çeken durumlarýn varlýðý gözden kaçmaz iken, en çok dikkat ve merak edilen, gözden kaçmayan Týp Fakültesi Acil Týp bölümüne açýlan ilandýr.

Bilindiði üzere, Ekim ayýnýn ilk günlerinde gazetemiz tarafýndan yapýlan haberde Sivas Tabip Odasý Baþkaný Uzm. Dr.Sedat Özbay’ýn Sivas Cumhuriyet Üniversitesine öðretim üyesi olarak geçeceði ve o günlerde konuyla ilgili ilan hazýrlýklarýn yapýldýðý duyurmuþtuk.

ÝÞTE O HABER: http://www.egemengazetesi.com/haber/20815/sivas-ttb-baskani-drsedat-ozbay-scune-geciyor.html

O günlerde dikkat çeken açýklamalarda bulunan Sivas Tabip Odasý Baþkaný Uzm. Dr.Sedat Özbay’ýn görevinden istifa ederek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Acil bölümüne Doçent olarak, öðretim üyesi olarak geçeði, bu nedenden dolayý pandemi döneminde bir açýklama yapmayan ve sonrasýnda TTB teamüllerine aykýrý, duyurular, açýklamalar yaptýðý öne sürülmüþtü.

O günlerde Uzm.Dr.Sedat Özbay Sivas Cumhuriyet Üniversitesine geçmesi sonrasý ve istifasý sonucu önceki dönem Sivas Aile Hekimleri Derneði Baþkanlýðý ve Doðru Yol Hükümeti döneminde Sivas Saðlýk Müdürlüðü de yapmýþ olan ve þuanda Sivas- Erzincan Tabip Odasý Sekreteri olan Dr.Ömer Faruk Güzelimdað'ýn Türk TabiplerÝ Birliðine baðlý Sivas Tabip Odasý Þube baþkanlýðýna geleceði bildirilmiþti.

O günlerde konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðünden ve Türk TabiplerÝ Birliðinden resmi bir açýklama yapýlmasý bekleniyorken, bir açýklama yapýlmamýþtý. Þimdi ise bu ilanýn kimin için açýldýðý Uzm. Sedat Özbay için açýlýp açýlmadýðý, alýnýp alýnmayacaðý somut olarak görülecektir. 

Ýþte o ilan: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/12/20201203-4-14.pdfETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Doçent kadrosuna atanmak için.....
Önce Dr. Öðretim üyesi olmak gerekir.
Dr. Özbay, üniversite dýþýndan doçent ünvaný aldýysa atanabilir.
DOÐRUDUR
,,,
Bu vatandaþ ile ilgili baþka söylentiler dolanýyor Tabip odasý baþkanlýðýný Ömer Faruk’a devredeceði doðru. Baþka sendika kuracaðý ama bu kadronun Yusuf Tekin için açýldý bekleyip göreceüiz


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.